Nowy projekt

Idź do spisu treści

Menu główne:

Tel/Fax: (22) 7742763 ; 05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 69GŁÓWNY CEL STATUTOWY FUNDACJI TO:

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom w przystosowaniu się do życia społecznego

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizowanie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek w Legionowie imprez integracyjnych dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- pomoc w organizowaniu opieki lekarskiej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- instruktaż na temat prawnych możliwości wspierania rodzin dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- udzielanie pomocy Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek w Legionowie
- organizowanie zajęć i obozów rehabilitacyjnych
- opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i ich rodzinami
- organizowanie instruktażu i szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- nawiązywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi niepełnosprawnych w krajach Unii
Europejskiej
- organizowanie wyjazdów szkoleniowych opiekunów do krajów Unii Europejskiej
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

nr konta fundacji:

Bank Spółdzielczy w Legionowie:
NR 50 8013 0006 2001 0006 6615 0001

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego , wpłaty można odliczyć od dochodu (1%) za bieżący rok

NR KRS 0000226337


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego